Verhuur voorwaarden

U ontvangt bij aflevering van onze toestellen ruime uitleg over het functioneren en behandelen van onze springkussens

Te allen tijde dient er een begeleider van 18 jaar of ouder aanwezig te zijn tijdens de verhuur periode. 

Springfestijn is niet aansprakelijk voor schade aan/of letsel veroorzaakt door het gebruik van de gehuurde artikelen. Het gebruik van onze attracties geschied geheel op eigen risico.

In geval dat de gehuurde materialen afgehaald worden door de huurder, dient deze te zorgen voor een ruime laadruimte waardoor de materialen veilig en gemakkelijk te transporteren zijn. De huurder is volledig aansprakelijk voor de manier waarop de attracties geladen zijn bij afhaal of terugbezorging. De materialen reizen op eigen risico van de huurder vanaf onze locatie.

Omdat het moment van terugbrengen van gehuurde artikelen en het weer ophalen ervan soms kort op elkaar kan volgen dient u zich te houden aan de afgesproken tijden van retour brengen. Indien een gehuurd artikel niet tijdig retour gebracht wordt, brengt Springfestijn achteraf alle hierdoor ontstane kosten in rekening bij de huurder.

Springkussens dienen droog te worden retour geleverd. ( behalve als de weersomstandigheden dit niet toelaten)

De voorkeurstijden die u aangeeft bij het reserveren zijn geen exacte tijden.

Hoewel onze artikelen zeer robuust zijn, kan er altijd iets mis gaan.

Ontstane schade zullen in overleg met U tegen kostprijs worden doorbelast.